Jako každým rokem budeme pořádat tři společné tréninky rodičů s dětmi ročník 2013 – 2018. Po trénincích v létě uspořádáme sportovní rodinné odpoledne. Kdo by se chtěl zúčastnit, prosím napište na email(kolarova.mistrice@seznam.cz). Ve středu budeme mít nachystané vaky pro rodiny.    Trenéři