Příspěvky 2024

Výše členského příspěvku pro rok 2024 byla stanovena na 3 500 Kč. Příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 23.2.2024.

16. 1. 2024