Zveme všechny příznivce sportu na 65. ročník Slováckého běhu.

Přihlašování pouze elektronicky do 7.10.2023 do 20:00 hodin. PŘIHLÁŠKA SLOVÁCKÝ BĚH 

Bližší informace v propozicích. PROPOZICE SLOVÁCKÝ BĚH.